Név:
E-mail cím:

A levél:


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja

 
Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda

Óvodánk a jelenlegi épületben 1962 óta működik, 1987-ben új épületszárnnyal bővült, a régit felújították. 2010-ben szintén bővült az óvoda egy épületrésszel, mely egy öltözőt, mosdóhelyiséget és egy csoportszobát tartalmaz.

A csoportok száma jelenleg: 3, melyek osztott szerkezetűek (kis-, középső-, nagycsoport). Intézményünk 81 férőhelyes, a község minden óvodás gyermekét fogadni tudjuk, illetve több településről is jár gyermek intézményünkbe.

2007. szeptember 1-től Intézményfenntartói társulás keretében a darnózseli óvodában fogadjuk a dunaremetei és kisbodaki gyermekeket is.

2011-től Lipót község is csatlakozott a Társuláshoz, így a lipóti óvoda tagóvodaként működik. Itt egy vegyes életkorú csoportban 30 kisgyermek felvételére van lehetőség.

Tárgyi feltételeink adottak az optimális neveléshez. Családias légkörben, barátságos csoportszobákban, esztétikus környezetben, parkosított nagy udvarral várjuk óvodásainkat.

Óvodánkban főzőkonyha működik, mely biztosítja az ellátást az óvodásokon kívül az iskola gyermekei részére is.

A pedagógiai programunk célja a  komplex óvodai nevelés során az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése.   Személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az egyéni és az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását). A helyi kulturális értékek (Szigetközi hagyományok) közvetítése kiemelt feladatunk.
Szakmai tudásunkat tanulással, továbbképzésekkel folyamatosan bővítjük.

Célunk a családi nevelés kiegészítőjeként, folytatásaként, segítőjeként az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség kibontakoztatása. Ebben a szocializációs folyamatban kiemelt szerepet kap a játék. Gondoskodunk az egészséges fejlődéshez szükséges érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, a személyi és tárgyi környezetről. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek környezettudatos nevelésére (szelektív hulladék-, használt elem-, pet palack gyűjtés). A gyermek megbecsülése, tisztelete, szeretete, elfogadása vezérli munkánkat. Nevelőmunkánkat szakemberek is segítik: logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus.
Lipóti tagóvodánkban naponta angol nyelvvel ismerkedhetnek a gyerekek, játékos keretek között.

Óvodánk alapítványa a Gyermekszív Alapítvány, melynek működtetésével tudjuk óvodánkat fejleszteni, készleteinket bővíteni. Alapítványunk száma: 18527603-1-08

EGÉSZ ÉVBEN várja a szülőket és a gyerekeket az óvoda valamennyi dolgozója és

Soósné Wurm Ildikó - óvodavezető
Elérhetőségeink:
9232. Darnózseli, Bem tér 1.
Tel: 96/215 561;
E-mail: 
golyavarovi@wave-net.hu

Facebook: https://www.facebook.com/ovoda.golyavar

 

DOKUMENTUMOK

 

→ Alapító okirat - 1. (.pdf)

→ Alapító okirat - 2. (.pdf)

→ Közzétételi lista - 2016-2017 (.pdf)

→ SZMSZ (.pdf)

→ Házirend (.pdf)

→ 7. pedagógiai program - 2015. (.pdf)

 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal

9232 Darnózseli, Ady E. u. 8.
Tel.: 96/215-506
Fax: 96/584-041
E-mail: hivatal@darnozseli.hu
Web: www.darnozseli.hu1956-OS MEGEMLÉKEZÉS
Október 22-én az 56-os forradalomra emlékezünk.
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019 - EREDMÉNYEK
A 2019. évi önkormányzati választás eredménye.
LOMTALANÍTÁS
Lomtalanítás lesz Darnózseliben.


^a lap tetejére