Név:
E-mail cím:

A levél:


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja

 
Körjegyzőség - Alapító okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT

Darnózseli Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) és (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

 • A költségvetési szerv, a körjegyzőség

 

Neve: Darnózseli – Dunaremete – Hédervár – Kisbodak –Lipót Községek Körjegyzősége
Rövidített neve: Közép-Szigetköz Körjegyzőség
Székhelye: 9232 Darnózseli Ady Endre utca 8.

 • Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

A költségvetési szerv az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására jött létre. Kizárólag alaptevékenységet végez.

 • Alaptevékenysége:

 

szakágazati besorolás:

841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások    igazgatási tevékenysége

szakfeladatok:
 

 • 841112 Önkormányzati jogalkotás
 • 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 • 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 • 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 • 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
 • 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
 • 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
 • 841126 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

 

 •  Illetékességi területe:

Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Kisbodak és Lipót községek közigazgatási területe

 

 • A Körjegyzőség alapító szervei:

Darnózseli Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 • Alapítói jogokkal felruházott irányító szerveinek neve, székhelye:

 

Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete     
9232 Darnózseli Ady Endre utca 8.
Dunaremete Község Önkormányzata Képviselő-testülete
            9235 Dunaremete Szabadság utca 2.
Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
            9178 Hédervár, Fő u.42.
Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
            9234 Kisbodak Felszabadulás utca 1.
Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testülete
          9233 Lipót, Fő tér 2-4.

 •      A körjegyzőség irányító szerveinek neve, székhelye:

 

Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete     
9232 Darnózseli Ady Endre utca 8.
Dunaremete Község Önkormányzata Képviselő-testülete
            9235 Dunaremete Szabadság utca 2.
Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
            9178 Hédervár, Fő u.42.
Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
            9234 Kisbodak Felszabadulás utca 1.
Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testülete
          9233 Lipót, Fő tér 2-4.

 • Gazdálkodási jogkör:

 

A Körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó szerv, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. A Körjegyzőség fenntartási és működési költségeihez szükséges hozzájárulás és átutalás rendjét a „Darnózseli – Dunaremete – Hédervár – Kisbodak – Lipót –községek körjegyzőségi megállapodása” szóló dokumentum tartalmazza.

 • A költségvetési szerv vezetőjének, a körjegyzőnek a kinevezési és ellenőrzési rendje:

A körjegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere látja el.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40.§ (1) bekezdésére tekintettel a körjegyzőt az alapító helyi önkormányzatok képviselő-testületei nevezik ki együttes ülésen, mindegyik testület minősített többséggel meghozott egybehangzó döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.
A körjegyzőt munkája során a jogszabályban meghatározottakon túl a polgármesterek ellenőrzik, minősítéséről, jutalmazásáról a polgármesterek együttesen döntenek.
A munkáltatói jogokat a székhely önkormányzat polgármestere gyakorolja.

 • Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

 • A Körjegyzőség által ellátandó vállalkozási tevékenységek köre, mértéke:

 

A Körjegyzőség vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

 • A Körjegyzőség megszüntetése

A körjegyzőséget a jogszabály által nevesített esetekben az V. pontban megjelölt alapítók jogosultak megszüntetni. A megszüntetésről az alapítók határozattal döntenek.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 39.§ (3) bekezdése értelmében körjegyzőséghez csatlakozni és abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A kiválási szándékról a körjegyzőségből kiváló önkormányzat a körjegyzőség többi alapító tagját a kiválás időpontja előtt hat hónappal írásban tájékoztatja.

 • Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:

 

Darnózseli  Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
9232 Darnózseli Ady Endre utca 8.

Püski Körjegyzőség
9235 Püski, Felszabadulás u.5.

 

Hédervár, Lipót, Mecsér Községek Körjegyzősége
9178 Hédervár, Fő u.42.

Ez az egységes szerkezetű új alapító okirat 2012. január 1. napján lép hatályba.

Darnózseli, 2011. december 12.

 

 Fazekas Zoltán - Darnózseli község polgármestere

Marovics Géza - Dunaremete község polgármestere

Juhász József - Hédervár község polgármestere

Ekker Károly - Kisbodak község polgármestere

Tóth Péter - Lipót község polgármestere

 

Záradék

Az Alapító Okiratot

Darnózseli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 113/2011. (XII.12.) számú határozatával,

Dunaremete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/2011.(XII.12.) számú határozatával

Hédervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2011.(XII.12.) számú határozatával

Kisbodak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2011.(XII.12.) számú határozatával

Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2011.(XII.12.) számú határozatával

elfogadta.

 

Veilandics Eszter
körjegyző

 

 

 
 

 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal

9232 Darnózseli, Ady E. u. 8.
Tel.: 96/215-506
Fax: 96/584-041
E-mail: hivatal@darnozseli.hu
Web: www.darnozseli.hu1956-OS MEGEMLÉKEZÉS
Október 22-én az 56-os forradalomra emlékezünk.
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019 - EREDMÉNYEK
A 2019. évi önkormányzati választás eredménye.
LOMTALANÍTÁS
Lomtalanítás lesz Darnózseliben.


^a lap tetejére