• Darnózseli Község Weboldala


Darnózseli kalendárium 2020.

DARNÓZSELI KALENDÁRIUM - 2020

 

690 éve, 1330 évben          Zseli (?) község újbóli okleveles említése., Károly Róbert idejéből, egy 1037-évben kelt oklevél átiratában

                                               maradt fenn, ebben utalva a Szent István idejében tett adományozásokra

 

370 éve, 1650 évben          tünik fel: Pozsony vármegye nemesei összeíráskor: Barilovicz Gyeörgi DARNO, neve

                                               (Ez a név szerepel a darnózseliek által „francia emlékműnek tudott „kűképen!”)

 

215éve, 1805 évben         megnyitotta kapuját a két település saját (állandó) katolikus népiskolája.

                                               Első tanító: Gosztonyi János, tanító, kántor és preceptor (1805-1857-ig

 

205 éve, 1815 évben          Nagyszombaton, leégett a templom teteje (a mai temetőkápolna)

 

205 éve, 1815 évben         Fazekas Julis bábaasszony, örökös megerősítést nyert

 

135 éve, 1885 évbe            megnyílik Darnó község első postahivatala. Első postamester: id. Farnady István tanító mester

 

130 éve, 1890. 11. 05.       született Érsek Imre (1880. 11. 05 Mosondarnó –1967. 11. 04. Csongrád) kántortanító

                                               Járási Tűzrendészeti Felügyelő, Szigetköz helytörténésze, a Szigetközi Termelő- és Értékesítő

                                               Szövetkezet megalapítója, a remetei hajókikötő megvalósulásának szorgalmazója

 

115éve, 1905 évben          Megnyílik a Zseliben az Állami Elemi Népiskola. Első tanítója: ifj. Farnady István

 

110 éve, 1910 évben          Mosondarnói puszta (Némethypuszta) teljesen leégett

 

90 éve, 1930. 07. 06.          Elkészül az új templom. amelyet Serédy Juszticián hercegprímás felszentel fel.

 

85 éve, 1935. évben         Megalakul a KALÁSZ a faluban. Vezetője: Lichtscheidl Margit

 

85 éve, 1935. évben         alakult meg az első öntevékeny kulturális csoport vezetője: Lichtscheidl Margit

 

75 éve, 1945. 04. 01.          A szovjet csapatok bevonulnak Darnózselibe, Gyilkosság, kivégzés. Nagy Miklós 69 éves kisbirtokost a

                                               háza udvarán lövik agyon, Fehér Dezső 32 éves kőművesmestert (hazafelé tartó katona), Budapes,

                                               Hamzsabégi u. 14. sz. alatti,  (darnózseli rokonsága volt) lakost kivégzik a Mikotában

 

75 éve, 1945.  tavasz         Megalakul az MKP kb. 30 taggal, :Elnök Varga Gyula Vez.tagok:  Cseh József, Rémai Ferenc

 

                                               Megalakul  Szoc. Dem. Párt 60 taggal Elnök:Varga Gyula, Titkár: Derzsi Ferenc

                                               vez. tagok:Borbély István  Derzsi József

 

                                               Megalakul  Kisgazdapárt 40 taggal Elnök: Hartai Miklós,

                                               vez. Tagok: Karácsony Miklós,Horváth Ferenc, Hartai Ferenc, Szűcs Dezső

 

                                               Megalakul Parasztpárt Kb. 40 taggal Elnök: Tonomár Gyula,

                                               vez. Tagok: Tonomár Ferenc, Mészáros Viktor, Babos József,

 

                                               Megalakul a Nemzetőrség Elnök: Király István tagok: Józsa Béla, Takács Géza,  Stb.

 

                                               Megalakul a magyar Nemzeti Függetlenségi Front helyi szervezete a Nemzeti Bizottság:

                                               Elnök:Stipkovits Fülöp, Titkár: Rémai Ferenc

 

55 éve, 1965 évben            Felépült az új négy tantermes iskola

 

35 éve, 1985 05. 22-én     A darnózseli zsidótemetőben felavatásra kerül a Holocaust -Emlékfal

 

30 éve 1990. 09. 01.           Önálló lett a Danózseli eü. szolgálat, újra saját orvosa van a községnek. Dr. Gáncs  ászló

 

30 éve 1990.10.14-én        első szabad önkormányzati választás: Polgármester: Tamás Lőrincné (MSZP)

 

25 éve, 1995. ősze            az Őszirózsa Nyugdíjasklub Énekkarának megalakulása

 

15 éve, 2005. 11. 25-én    Testvérközségünk Ivó, Zetelaka község társközsége (Hargita megye)

 

10 éve, 2010. évben           Elindul a kábelTV hálózatán a telefonszolgáltatás

 

10 éve, 2010. 06. 04.          Trianoni Kereszt megszentelése Ökumenikus istentisztelet keretében:

                                                (Dr. Galla Gábor, és Csáfordy Julianna) majd felállítása

 

10 éve, 2010. 09. 24-től     A Szigetköz Táncegyüttes és a dunaszerdahelyi Csallóközi Néptáncegyüttes  a saját mellett, közös próbákat is tart, készül a „Magyar Ima”!. Még ebben az évben Nagyudvarnokon (okt., majd a teljes műsort

                                               Darnózseliben (2010. dec. 11.) bemutatják.

 

Összeállította: Fazekas Eszter a TOP5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió megerősítése  és a

„A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt keretébenVissza


Programok, események


AKTUÁLIS HÍREK