DARNÓZSELI KÖZSÉG WEBOLDALA - AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

- Köszöntő

- Történelem

- Önkormányzat

- Hivatal

- Koronavírus hírek

- Aktuális hírek

 

KÖSZÖNTŐ

 

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt községünk honlapján!

Ez az oldal nem csak a helyi lakosok tájékoztatását, illetve az innen elszármazottaknak szülőfalujuk iránti érdeklődését kívánja szolgálni, hanem szeretnénk, akik személyesen még eddig nem tudták, akkor most itt, az internetes oldalakon megismerhessék községünket Darnózselit és annak környéket, az elragadóan szép Szigetközt. Megismerhessék történelmi, néprajzi, és természeti értékeit, bepillantást nyerhessenek a községünk, intézményeink, civilszervezeteink életébe, a település kulturális- és sportéletébe, na és egy kicsit a környék gasztronómiájába is. Megismerhessék a határon túli testvérközségeinket – rajuk keresztül a Kárpátalját, a Hargitát és Maros megyét, a felvidéki Mátyusföldet és a felső-ausztriai (NÖ) Loosdorfot.

Köszönöm, hogy meglátogatott bennünket, kérem „lapozzon” bele honlapunkba, s ha lehetősége engedi, látogasson meg bennünket személyesen is, szeretettel várjuk!

Kellemes böngészést kívánok!

Fazekas Zoltán
polgármester

 

Vissza a Menühöz


 

TÖRTÉNELEM

 

Szűkebb tájegységünk a Szigetköz, ennek közepén az ún. Közép-Szigetközben található községünk. Az Öreg-Dunától kb. 4 km-re, a Mosoni-Dunától kb. 3 km-re Mosonmagyaróvártól 16 km-re és a megyeszékhelytől Győrtől, 28 kilométerre található. A környező települések: északon Püski, Kisbodak és Dunaremete, keleten Lipót, délkeleten Hédervár, délnyugaton Novákpuszta és Kimle, északnyugaton pedig Arak. Sűrűn települt ezen a részen Szigetköz, hiszen a távolság a szomszédos községek között csupán 3-4 km. Fő útvonala az 1401. számú műút. Ezt az országutat a tatárjárás és a mohácsi vész közötti időszakban létesítették, csupán a hatvanas évek elején aszfaltozták le. A község lakóinak többsége (őslakosok) magyar nemzetiségűek. Azonban ma már néhány horvát, szlovén és német nemzetiségű lakos is él itt. A vallási szempontból is homogén a lakosság, hiszen zömmel római katolikus vallásúak. Az utóbbi 25-30 évben házasság, illetve munkahely révén települtek be református, illetve evangélikus vallásúak is. Zsidó vallásúak az 1800-as évek közepétől éltek Darnózselin, egészen 1944-45-ig, ekkor ugyanis a németek elhurcolták őket. Darnózseli egy kisebb központja volt a környék zsidó lakosságának, hiszen imaházuk és temetőjük is volt a községben. Az imaház a Fő utcán volt, amit a 1945 után elbontottak. A temetőt 1883-ban nyitották meg. Az utolsó temetés 1943-ban volt itt. A község fiataljai (az "Új Tükör" Ifjúsági Klub, a KISZ Alapszervezet és a Szigetköz Táncegyüttes tagjai) 1984/85-ben rendbe tették, s azóta is gondozzák. Egy emlékfal került még felállításra a darnózseli és a szigetközi deportálások áldozatainak emlékére, amelyet a munka befejeztével 1985. május hónapban lepleztek le.

A községünk környékén (Parázsszeg) már a vaskorban is volt település, de Darnó és Zseli első írásos említése 1443-ból származik, a hédervári grófi család egyik oklevelében találkozhatunk velük. Akkori elnevezésük: Darnow és SelewSeli. E nevek valószínűleg szláv eredetűek, s minden bizonnyal a lakosság fogalakozására utalnak (Darnow gyep, gyepes, gyepű-telep; Selew káposztás). Lakói pásztorkodással és káposztatermeléssel foglalkoztak. Géza fejedelem Héder és Wolfger testvéreknek adta szállásbirtokul a Szigetközt, nekik köszönhető a szigetközi települések kialakulása. Darnó és Zseli a XII. században kezdett benépesülni, a XVI-XVII. században az erre portyázó török seregek többször megsarcolták és feldúlták a két falut. A falu 1788-ig a hédervári egyházközség fíliája volt. 1788. szeptemberében kapta meg az első önálló plébánosát. 1857-ben gróf Viczay Héder visszaperelte jobbágyaitól a földet, erdőket és kedvezményeket.

A községünk 1884-ig Pozsony vármegyéhez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozott. A Rákóczi-szabadságharc idején labancok és kurucok egyformán garázdálkodtak itt. 1809-ben Napóleon katonái rekviráltak és többször ide voltak bekvártélyozva. Ennek az időszaknak az emléke a francia katonai emlékmű, melyet 1818-ban emeltek rokonai egy itt meghalt lengyel származású francia tiszt emlékére. 1787-ben épült a temetőben a templom, és vele együtt létesült az önálló plébánia. Ugyanis ez idáig fíliája volt a község a hédervári plébániának. 1805-ben emelték az első katolikus oskolaházat a faluban. Az 1860-as években építette a Szent-János kápolnát a Karácsony család. Neoklasszicista stílusú temploma 1930-ban épült. Sokszor pusztítottak árvizek, járványok és tűzvészek errefelé.

1934. január 1-én Mosondarnó és Zseli egyesüléséből jött létre Darnózseli község. A falu nevezetes szülötte dr. Karácsony Mihály, aki a magyar műszaki oktatás úttörője volt, valamint Érsek Imre, tanító.

A környéken Darnózseli rendelkezik a legnagyobb szántóterülettel. 1992-ben az összterület 78,3%-a szántóföld volt. Határa, illetve tájszerkezete a 18. század óta lényegesen nem változott. A lakosság foglalkoztatásának mindenkor markáns meghatározója volt a mezőgazdaság. 1959-ben alakult Darnón a Béke Tsz, Zseliben az Aranykalász Tsz. 1963-ban egyesültek, és egészen 1976-ig Béke Tsz. néven működtek. 1976-ban a környék szövetkezetei egyesültek és "Szigetközi Magyar-Csehszlovák Barátság Tsz." néven működtek 1990-ig. Ma Darnó Agrár Zrt. néven működik a gazdaság. A község infrastruktúrája jó.

Községünkből egyformán megközelíthetők a Mosoni-Duna és az Öreg-Duna horgász- és kirándulóhelyei. Idegenforgalmi szempontból az átmenő jelleg dominál, ám a turisták megállítását, szórakozását és pihenését az egyre gyarapodó vendéglátó- és szálláshelyek szolgálják. A falusi turizmus keretében több család is berendezkedett a vendégfogadásra. Az iskolában egy Szigetközzel kapcsolatos állandó helytörténeti kiállítás nézhető meg. A temető mellett 100 éves millenniumi -"hálafák"- hársfák találhatók, amelyeket 1896-ban ültettek az országos Millennium ünnepségek kapcsán. Ugyanitt van a II. Világháborúban elesett, eltűnt darnózseli katonák emlékhelye is a kopjafa. A zsidótemetőben pedig az emlékfalon elhelyezett tábla emlékezik meg a holokaust darnózseli és szigetközi áldozatairól. A Darnózseli - Lipót úton (1404-es közút) nagyon szép helyi védettségű vadgesztenyefasor húzódik, melyet az 1930-as években telepítettek.

Darnózseli térsége a Szigetköz biológiailag értékes területe. A hajdani Duna-ág mára Hidegkúti érré szerényült. Egyik medre (nagy kanyarulat) és a Parázsszeg-dűlő határolja a Zseli erdőt (itt folytak honfoglalás-kori ásatások), mely a szigetközi út mellett bújik meg. A szép ártéri ligeterdő (Zseli-Remes) azért érdekes, mert viszonylag kis területen (6,8 hektár) mind a puhafa (tűz, mézgáséger, korai nyár) mind a keményfa (tölgy, kőris, szil) jellemző fajai megtalálhatók. Védett, mert ez az erdőfolt tipikus ártéri keményfa-ligeterdő. Egész Szigetközben, sőt az egész Kisalföldön kizárólag itt található a természetes előfordulású tatár juhar. Az erdőt, mivel ilyen vegetációtörténeti faj-maradványok vannak benne, valószínűleg több ezer év óta nem mosta el az árvíz.

A település hagyományait ápolja az Őszirózsa Nyugdíjasklub Énekkara, valamint a Szigetköz Táncegyüttes.

 

Vissza a Menühöz

 


 

ÖNKORMÁNYZAT

 

Darnózseli község Önkormányzata Képviselő testületének tagjai

Polgármester:

Fazekas Zoltán
polgarmester@darnozseli.hu

Önkormányzati képviselők:

Ács Balázs
Budai Dániel
Cseh Vilmos
Molnár Imre
Tamás Róbert
Tatár Zsolt

Darnózseli Község Önkormányzati Hivatalának ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00 óra – 16.00 óra
Kedd: 8.00 óra – 16.00 óra
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 8.00 óra – 16.00 óra
Péntek: 8.00 óra – 13.30 óra

Ebédidő: 12.00 - 12.30

 

Vissza a Menühöz

 


 

DARNÓZSELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal
9232 Darnózseli, Ady E. u. 8.
Telefon és fax: +36 96 215 506
Mobiltelefon: +36 30 445 1217
E-mail: hivatal@darnozseli.hu
Web: www.darnozseli.hu


Jegyző:
dr. Miletics László
Mobil: +36 20 257 55 76
Telefon: +36 96 215 506
E-mail: jegyzo@darnozseli.hu

Ügyfélfogadás Darnózseliben:
Hétfő: 13.00 óra – 16.00 óra   
Csütörtök: 08.00 óra – 12.00 óra     
Péntek: 10.00 óra - 13.00 óra   

 

dr. Veilandics Eszter
passzív állományban, GYES/GYED végett
Telefon: +36 96 215 506
E-mail: jegyzo@darnozseli.hu


Aljegyző:

dr. Ladányi Zsigmond
Telefon: +36 30 180 3974;
E-mail: aljegyzo@darnozseli.hu

Ügyfélfogadás Darnózseliben:
Hétfő: 08.00 óra – 12.00 óra   
Kedd: 08.00 óra – 12.00 óra 
Csütörtök: 13.00 óra – 16.00 óra     
Péntek: 08.00 óra - 10.00 óra   


Igazgatási ügyintéző:

Duskievicz Rudolfné - iktatas@darnozseli.hu
Telefon: +36 96 215 506
Mobiltelefon: +36 30 445 1217


Gazdálkodási ügyintézők:

Angyalné Sipőcz Elvira - ugyintezo@darnozseli.hu
Hegyi Antalné - penzugy@darnozseli.hu
Timár Gáborné - koltsegvetes@darnozseli.hu
Markóné Kovács Violetta- gazdalkodas@darnozseli.hu
Telefon: +36 96 215 506; +36 96 208 263
Mobiltelefon: +36 30 445 1217


Adóügyi ügyintéző:
Magyar Szilvia - ado@darnozseli.hu
Telefon: +36 96 215 506
Mobiltelefon: +36 30 445 1217


Építési ügyintéző:

Az ügyintézés Mosonmagyaróváron a Polgármesteri Hivatalban van!


Kistérségi Családsegítő Szolgálat:
Németh Takács Adrienn
Telefon: +36 20 497 0325


Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat:
Sándorfi Nikoletta
Telefon: +36 20 576 5601


A bejelentésre létrehozott e-mail cím: bejelentes@darnozseli.hu

 

Vissza a Menühöz

 


 

KORONAVÍRUS HÍREK

 

A Darnózseli Egészségügyi Szolgálat tájékoztatója:

Járási tisztifőorvos levélben értesítette
a települések háziorvosait,
hogy az országosan és  megyénkben tapasztalható koronavírusos betegek emelkedő száma miatt a:

1./ rendelőbe előzetes telefonos bejelentkezés szükséges,
2./ a váróban  2  betegnél több nem tartózkodhat.
3./ Felső légúti panaszok esetén telefonos konzultáció szükséges. / torokfájdalom, köhögés, láz orrfolyás stb.
4./ Maszk viselése  szükséges,
5./ kézmosásra, fertőtlenítésre fokozottan ügyeljenek. 

Tisztelettel kérem a lakosságot a fentiek betartására.

Darnózseli 2020. szeptember 7.

 

Vissza a Menühöz

 


 

AKTUÁLIS HÍREK

 

H I R D E T M É N Y
hivatali ügyfélfogadásról

  
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy – az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19 fertőzés) elterjedésének megakadályozása érdekében – a személyes ügyfélfogadás rendje tekintetében az alábbiak szigorú betartását kérjük.

 

A Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségein
2020. szeptember 22. (kedd) napjától az ügyfélfogadás az alábbi szabályok szigorú betartása mellett biztosított:

 

Az önök és kollégáink egészségének védelme érdekében kérjük, hogy a hivatalt felkereső ügyfeleink viseljenek a szájat és az orrot eltakaró maszkot és ügyeljenek a védőtávolság betartására, továbbá a kézfertőtlenítésre.

Az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségekben csak az az ügyfél tartózkodhat, akinek az ügyeit éppen intézik.

Amennyiben az ügyintézéshez nem feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, kollégáink – a települések weboldalain feltüntetett – telefonos elérhetőségeiken, valamint e-mailben is szíves rendelkezésükre állnak.

Kérjük önöket, hogy személyes megjelenés esetén továbbra is előzetesen, telefonon szíveskedjenek időpontot egyeztetni!

 

Darnózseli, 2020. szeptember 21.

 

Tisztelettel:

 

                                                                                                        dr. Miletics László sk.
                                                                                                                      jegyző

 

Vissza a Menühöz